Bán Nhà MT Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành Quận 1 - diaocnhaviet
0918 576 639