Bán nhà MT Gần Đường Phú Thọ Hòa Phường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú - diaocnhaviet
0918 576 639