Bán Nhà 2 MT Đường 3/2 Phường 11 Quận 10 - diaocnhaviet
0918 576 639